2016 06 03 gjordes en hcm-scanning på Allis helt utan anmärkning. Hon har ett friskt hjärta och det är gott att veta.

2016 06 16 fick jag svar från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) på parasitprovet vilket visade inga parasiter Tritrichomonas foetus eller Giardia.

Nu vet vi att vi har en frisk katt 🙂